مروری کلی بر خدمات نماشویی ساختمان در تهران

ارائه خدمات نماشویی با طناب (راپل) تکساب در تمام مناطق استان تهران

شستشوی نما با واترجت چیست؟

شستن نما,نماشویی,اب گرم,شستشوی نما,شستن ظاهر با واترجت,شستن نما با واترجت,نماشویی با واترجت,ابگرم,نماشویی با واترجت,شستشوی نما با واترجت,شستوشوی نما با واترجت,نماشویی ساختمان,شستشوی نمای ساختمان,شستن نمای ساختمان,کاردرارتفاع,کار در ارتفاع,کار با طناب,کارباطناب,دسترسی با طناب,راپل,راپل کار,واترجت اب گرم,شستشوی ظاهر با واترجت
که به راحتی چربی ھای کھنه روی سطوح را پاک میکند.

شایان به بیان است که بیشترین استعمال این دستگاه برای نمای داخل و کف کارخانھ جات و ھمچنین شستن ماشین الان صنعتی میباشد.

نماشویی تکساب پیشگام در ارئه خدمات تخصصی کاردرارتفاع بدون دربایستن به داربست به وسیله دست موزه مدرن صخره نوردی
باطناب شستشوی ظاهر با واترجت اب گرم را با بھترین تجھزات وبالاترین کیفیت ارائه میدھد نماشویی با واترجتتکساب ماده ھمکاری با با کارخانه جات دولتی و غیر دولتی و بستن قراردادھای مدت دار با ارگان ھا میباشد.

نماشویی تکساب - نماشویی در تهرانشتسشوی نمای ساختمان با انواع مختلف

سنگی ، آجری ، کامپوزیت ، شیشه ای ، شسته وسیمانی و… با طناب و با داربست پذیرفته میشود.
امروزه نمای ساختمان را با تکنولوزی با شیوه جدید سخره نوردی و با راپل (طناب) انجام میشود
کلیه خدمات نما از جمله نماشویی ، رنگ آمیزی ظاهر ، پیچ وروپلاک نما ، نورپردازی ظاهر و … انجام میشود

نماشویی اصطلاحی است که برای شست شوی نمای ساختمان بهره‌گیری میشود،امروزه با وجود الاینده ھای
موجود در ھوا ،دود و گرد و غبار و ھمچنین کاھش کیفیت نمای سنگ ساختمان ھا و کدر شدن در گذر زمان، لزوم شست شوی دوره ای نمای ساختمان ھا در کلان شھرھا همه گیر میشود.

در بسیاری از ساختمان ھای اخیرالتأسیس نیز مشاھده میشود پس از تمام شدن پروژه عمرانی ،نما چھره ی زشت و
ناپسندی به خویش میگیرد و علت آن باقی ماندن سیمان در ھنگام سنگ کاری است و در این ھنگام بھترین کار استفاده از نماشویی است لغایت زیبایی و جذابیت را به ساختمان بازگرداند.
یکی از مزایای مھم نماشویی ترمیم سنگ نمای ساختمان است که ترک خورده ویا در درازا سالھا از بین رفتهاست.
یکی از عمده مشکلاتی که در چهره به تعویق انداختن نماشویی دوره ای رخ می دھد ریزش سنگ ھای ظاهر و از بین رفتن کیفیت ان است زیرا الودگی ھوا ، جرم و هستی الاینده ھا باعث میشود لغایت سنگ ھا شکننده شده و با گذر زمان ھزینه ترمیم افزایش یابد.

انواع نماشویی و روند کار

به طور کلی نماشویی با دستگاه سندبلاست(واتر سندبلاست)،واتر جت و…انجام میشود و افراد با توجه به وضعیت ساختمان از طریق ھای زیر برای نماشویی بهره‌گیری می کنند:

روش ھا شست شوی نما

در نماشویی سه طریق به کار گرفته میشود که به کوتاه روشنگری خواھیم داد:
در روش اول شست شو با اب انجام میشود زیرا جرم و کثیفی زیادی وجود ندارد و با به کارگیری اب، ظاهر زیبایی
خود را به دست می اورد.
در روش بعدی استفاده از اب و سیلیس است که لکه ھا و جرم ھای سخت را با ان شست شو می کنند.
روش سوم که کارایی ان برای از میان بردن ماسه شسته و تمیزی گرانیت و برخی از سنگ ھا می باشد ودر ان از
اسید استفاده میشود و در اصطلاح به ان اسیدشویی نماشویی می گویند.
شستن ظاهر با طناب-نماشویی با طناب-دسترسی با طناب-کار با طناب-کاردرارتفاع-شستن نمای ساختمان-
شستشوی نمای ساختمان) با استفاده از جرثقیل بالابر ، کلایمر ، واجرا عملیات راپل بدون محدودیت ارتفاع-شستشو ظاهر با پروا به جنس سنگ ظاهر بصورت مکانیزه بوسیله دستگاه واتر جت ، دستک بلاست صورت میگیرد.

روش ھای شست شوی نما یا نماشویی

نماشویی به 3 روش انجام میشود :

  • در شیوه نخست شست شو ھا با اب انجام میشود زیرا جرم و کثیفی زیادی وجود ندارد و با استفاده از اب، نما زیبایی خویش را به دست می اورد.
  • در روش بعدی به کارگیری اب و سیلیس است که لکه ھا و جرم ھای سخت را با آن شست شو می کنند.
  • روش سوم که کارایی ان برای از بین بردن ماسه شسته و تمیزی گرانیت و برخی از سنگ ھا می باشد ودر ان از اسید استفاده میشود و در اصطلاح به ان اسیدشویی می گویند.

بحث دیگری که در نما مطرح است پیچ و رول پلاک کردن سنگ است اگر بخواھیم بھ طور عامیانه ذکر کنیم این کار برای نگه داشتن سنگ در نما به کار میرود و سنگ به وسیله پیچ ویژه در درون نما سفت و مستحکم می شود.
نماشویی و پیچ و رول پلاک زمانی کاربرد می شود که احتمال ریزش سنگ از نمای ساختمان وجود دارد و در بسیاری از ساختمان ھا این
مشکل مشاھده می شود و تنھا راه حل ان استفاده از پیچ و رول پلاک سنگ در ساختمان است.
دقت کنید که پس از عملیات پیچ و رول پلاک در سنگ با به کارگیری بتونه کاملا ھم رنگ سنگ شده و ھیچ اثری از پیچ و رول پلاک مشاھده نمیشود و زیبایی ظاهر کاملا حفظ میشود. نماشویی

نمونه کارھای نماشویی ما

پیچ و رولپلاک نماھای سنگی با پیچ گالوانیزه 6 سانتی متری با پوشش مخصوص پشت پیچ (بتونه مخصوص ،رنگ و …)و نصب سنگ ھای افتاده (بالا بردن پایداری نماھای سنگی با به کارگیری انکرھای فلزی و پلاستیکی ھیلتی آلمان)

چرا نماھا ساختمان ھا را باید بشوییم یا نماشویی کنیم؟

فضای شھری و نمایی که از ساختمان ھا دیده می شود باید قشنگ باشد ، کسان با سلیقه و صرف ھزینه کوشش میکنند نمای ساختمان خویش را شاخصی برای زیبایی محله و شھر خویش بکنند ، و اعتقاد دارند که نمای ساختمان شخصیت آنھاست به ھمین خاطر نمایی که کثیف ، سیاه یا به سیمان آغشته شده باشد را باید تمیز و مرتب نگه داشت.

تمیز کردن و نماشویی با طریق ھای خاصی شست لغایت نمای ساختمان ما از حالت کثیفی خارج شود و گیر پوسیده
شدن نما شود.نماشویی را با سلیس و دیکسلر و مواد ویژه نما شست شو می کنیم.

چرا نماھا و سنگ ھای آنھا را باید پیچ و رول پلاک نماییم ؟

مراقب باشید امکان افتادن سنگ ھا نما وجود دارد ، مخصوصا ساختمانھایی که کهنه ھستند یا مصالح بکار رفته برای استوار کردن سنگ ھا مناسب نبوده . و البته خیلی بھتر است که گمان خودمان را آسان کنیم و سنگ
ھای نما را پیچ و رول پلاک کنیم.نماشویی ساختمان

نما را ھنگام کار باید اسکوپ کرد به طوری که در صورت اسکوپ نکردن سنگ ھای نما خواھد ریخت.در صورت اسکوپ کردن نیز باید پیچ و رول پلاک شود تا آسیبی برای دیگران نداشته باشد.
کفسابی تھران کلیه خدمات نماشویی و پیچ و رول پلاک را با پرسنل کارآزموده سپریدن می دھد .
نماشویی نمای آجر،سنگ، نماشویی شیشه وکامپوزیت و… نماشویی درساختمانھاو شستن نما برجھای مرتفع با استفاده از فناوری ھای روز مشابه شوینده ھای نانو و واترجت و واترسندبلاست و…رنگ آمیزی نمای ساختمانھا کارخانه ھا و سکوھای نفتی و دکلھای مخابراتی و…پیچ ورولپلاک و نصب کالبد ها وزین وسبک در ارتفاع آب بندی نما، کاور و پوشاندن درز انقطاع ساختمانھا، سیمانکاری و کنیتکس، نصب بنر و بیلبوردھای تبلیغاتی،
نصب دوربینھای مداربسته و…نورپردازی ساختمانھا، پلھا و دکلھاو…ازجمله کارھایی است که پیشه در ارتفاع با تکنیک راپل (شیوه کار با طناب) و به کارگیری ابزارآلات نوین صخره نوردی اتمام میگیرد.فرازگسترنوین پیشگام در ارائه خدمات تخصصی شغل در بلندی و نماشویی افتخار این را دارد که با استفاده از تجھیزات پیشرفته با استانداردھای روز دنیا ھمراه با کادر کارآزموده و کار آزموده در اجرای ھرگونه پیشه در ارتفاع بدون ھیچ نوع محدودیت ارتفاع و خاص بودن موقعیت در خدمت ھموطنان گرامی در سراسر مملکت میباشد.
کفسابی ساییدن انواع سنگ ؛ گرانیت ؛ موزاییک ؛ بتون و غیره و براق و شفاف نمودن آنھا با ساب ایتالیایی و جرمگیری و از میان بردن لکه ھای سنگ و یک دست و هموار نمودن سطح کف برای آماده سازی نصب پارکت و کفپوش و غیره و شستشوی انواع سنگھا و سرامیک ھا و گرانیتھا و غیره بادستگاه واتر جت با کیفیت عالی و کفشویی انواع سنگ و غیره با دستگاه جدید و طریق جدید و با کیفیت عالی .

امروزه در نماشویی مواد شوینده قدیمی جای خویش را به مواد شوینده نانو دیتا اند که به احتمال زیاد شما نیز در تبلیغات شرکتھای نماشویی جمله شستشوی نما با مواد شوینده نانو را دیده اید که حتما برای شما سوال شده چه فرقی با دیگر شویندھا دارند.

ھزینه و قیمت نماشویی

تعرفه و قیمت نماشویی به عوامل مختلفی وابستگی دارد که در این دسته به چند مورد از ان اشاره می کنیم،
البته لازم به بیان است که برای تعیین قیمت حدودی باید به حضور در محل میباشد.
یچ و رولپلاک ظاهر و نصب سنگ ھای افتاده از نمای ساختمان بدون نیاز به داربست وبا شیوه راپل یا طناب با استفاده از پیچ۶سانت گالوانیزه وبتونه ھمرنگ سنگ- شستشوی نما،نماشویی، اب بندی پنجره، نقاشی کردن نما ؛رزین ونانوی نما،بستن درز انقعطاع، نصب بنر در ارتفاع ،پیچ کردن سنگ نما،تعویض لامپ ھای نما ،سیمان کاری با کلایمر و…. اتمام میشود.

نماشویی ساختمانھای با نمای سنگ گرانیت

گرانیک گرانترین نوع سنگ است . البته سنگ ھای گرانتر از گرانیت ھم وجود دارند اما در وسط سنگ ھایی که در نمای ساختمان بکار میرود گرانیت با کیفیت تر , زیباتر و البته گرانتر است . شسشتشوی نمای ساختمان
با نمای گرانیک اصول , لوازم تمیز کننده و تجھیزات ویژه خودش را میطلبد . گروه تکساب با تجربه 16 ساله در شستشوی انواع نمای سنگی آماده ارائه نمونه کار رایگان و اجرای نماشویی ساختمان شما با کمترین قیمت میباشد . ظاھری که ما از گرانیت می بینیم متاثر از فرآیندی است که بر روی سطح نھایی آن اعمال شده است که بنا به استعمال آن می تواند چکشی ، کلنگی ، تیشه ای یا صیقلی باشد .سنگ گرانیت به دلیل ھزینه سنگین استخراج ، برش و صیقل ، در بخش ی سنگ ھای به نسب گران قرار می گیرد، از اینرو اغلب در نمای ساختمان ھای مھم به کارگرفته می شود.از این رونماشویی سنگ گرانیت بسیار مھم است .نماشو با دستگاه واتر جت باید کمترین خپگی را به سنگ وارد کند لغایت سنگ گزند نبیند .نماشویی سنگ گرانیت باید با دقت بالا و حوصله فراوان سپریدن گیرد .گرانیت ھا به علت سختی بالا جزو مصالح بادوام ساختمانی محسوب می شوند . این خانواده از سنگھا در برابر نفوذ آب و نشان ضربه ثابت بوده و قابلیت بردباری محیط ھای صنعتی را دارند. از گرانیت به سبب ظرافت و درخشندگی خاصی که برپایی می کند بیشتر برای کفپوش و قاب ھای دیواری استفاده می شود.

شیشه شویی نما
roof repair couk
taksab.ir-nama

[wp-review id=”1160″]

8 لایک
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.taksab.ir/wp-content/uploads/2019/01/1.jpg);background-size: initial;background-position: center top;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 400px;}